از دوستان عزیزم تقاضا مندم لینک مرا در وبلاگ/وبسایت خود اصلاح کرده و در صورت امکان از لوگو استفاده کنند.با تشکر و ارادت همیشه گی.

نوشته شده توسط ب.اکستریمنتالیست در سی و یکم خرداد ۱۳۸۵ |

 

براي هنر

 

 

امام خميني رحمت الله جمله جالبي دارند

"هنر عبارت است از دميدن روح تعهد در انسان ها"...

جاي تامل بسيار دارد.روح تعهد.

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ب.اکستریمنتالیست در سی و یکم خرداد ۱۳۸۵ |

درباره هنر و رسانه

 

 

  

 

نكته اينجاست.ممكن است هنگاميكه از رسانه سخني به ميان مي آيد ذهن صرفا تلويزيون را راديو را در نظر آورد.ممكن است ذهن حرفه اي تر، هرآنچه را كه به عنوان مجراي انتقال پيام استفاده مي شود به نام رسانه قلمداد كند.حتا ممكن است نوانديشاني چند ، هر روزنه اي را كه صدا يا تصويري از آن بيرون مي زند رسانه بپندارند.صرف نظر از محتواي پيام،مخاطب پيام و صدالبته منبع فرستنده پيام.

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ب.اکستریمنتالیست در بیست و نهم خرداد ۱۳۸۵ |

مرد از درخت افتاد و پاش شکست.

مرد: از درخت افتاد و پاش شکست.

درخت: مرد ازش افتاد و پاش شکست.

افتادن: رابطه بین مرد و درخت در لحظه.

پا: عضوی که مرد و درخت در شکستن آنند!

شکست:مرد از درخت افتاد و پاش.

 

نوشته شده توسط ب.اکستریمنتالیست در بیستم خرداد ۱۳۸۵ |
 

شعر اصولا به چه درد می خورد؟

۱- یکی از کنیزکان دربار ناصرالدین شاه به نزد مادر اعلیحضرت رفته و رو به خانم خود کرده و با پررویی و وقاحت همیشه گی و رعیت مآبانه ای گفت:

- علیاحضرت! قربان منگوله چاقچور مبارک گردم.به عرض مبارک می رساند یکی از وزرای دربار که راضی نبود نامش فاش بشود به من گفت که به شما بگویم اگر امکان دارد شبانه وبی سروصدا به اتاق او رفته و حال شش دانگی به او بدهید!

علیا حضرت به مجرد دریافت معنای سکسی نهفته در این پیام سخت برآشفت و با حالتی غضبناک و از خودبی خود هوار زد:

- پدر سوخته ی مادر قحبه ولدالزنای بی تربیت! چه گه خوردنا! پیشنهاد بی شرمانه!؟ آن هم به ساحت ما که مامان شاهنشاه این مملکتیم؟ هم تو را می کشم هم او را! اما اول از همه بگو ببینم... این آقای وزیر که گفتی...همینجوری بی مقدمه آن حرف را زد؟

کنیزک که اتفاقا از هوش ودرایت بسزایی بهره مند بود گفت:

- نه قربان سرت گردم! همین جوری همین جوری که نگفت...شیش ساعت مخ منو خورد تا اینو بگه!

۲- آرتور رمبو (اگر اشتباه نکنم) شعری دارد در باره پسری که معشوقه اش را بعد از دو سه ساعت کلنجارو التماس همراه خود به دامان کوه و صحرا و خلاصه طبیعت می برد. در میانه راه پسرک شروع به حرافی می کند: از بشریت،فلسفه، عشق، انسان، خدا و خلاصه هر مزخرفی که ممکن است به ذهن یک آدم روشنفکر برسد. نوبت که به دختره می رسد ساعتش را نگاه کرده و می گوید:

- باید برگردم اداره...دیرم شد! 

۳- من نمی دانم اگرسکس را فاکتور می گرفتند از زندگی بشر، خیلی از شعار وعرفای ما در باره چه تمی می خواستند بنویسند و بسرایند؟ فلان دیوان را که باز می کنی سرتا تهش یا قربان صدقه رفتن است یا غر غر عاشق ار فراق یار و یا توصیف وقیحانه دور کمر و خط باسن معشوق و خلاصه حالات بیخودی که آن هم یا تاثیر عرق خوری ست یا بنگ و تریاک و یا کله زدن و گردن انداختن شبانه!

آه از آن ساعت که آدم بخواهد این مسخره بازی ها را به دوران امروز تعمیم بدهد.شکر خدا که مصداق این خطوط توی جلسات شعر این و آن به مراتب هست و اگر که حضرات دیروز خیلی محتاطانه و دست به عصا می سرودند امروزه دیگر به همراه عکس پورنو و فیلم پورنو ، شعر فارسی پورنو هم داریم!

ادامه دارد...

نوشته شده توسط ب.اکستریمنتالیست در هجدهم خرداد ۱۳۸۵ |
 ...
 
 
 
 
 
هرگزپیش از این اتفاق نیافتاده بود که هیولایی برای ترساندن این و آن
دم خود را با سنگ تیزی از جا بکند.
 
هرگز ...
نوشته شده توسط ب.اکستریمنتالیست در هفدهم خرداد ۱۳۸۵ |
نوشته شده توسط ب.اکستریمنتالیست در شانزدهم خرداد ۱۳۸۵ |
 

יג ;גיךכה רתך! כיה דאה ככלמ ת בליל ת אהבלמיל ת םתגשיל

םתמ הי בגלןיה ףת[ מ פיע תרח Hל הדגמן ףן הין יה/ ךתותמ

הי מה ;גש ,גהג ;ש שחיכ ףל

آنگاه كه يسوع به موسي خيانت كرده و به سوي سرزمين هاي ناپاك گريخت اسرائيل وي را به سوي خود فراخواند، اما يسوع وقعي نگذاشت


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ب.اکستریمنتالیست در شانزدهم خرداد ۱۳۸۵ |
داشتم به این فکر می کردم
چه می شود اگر بشر امروز دوباره
مجبورشود برای همه کارهاش
توجیه تاریخی و مدت دار بسازد.
 
یک سطل آشغال بزرگ لازم دارم...
نوشته شده توسط ب.اکستریمنتالیست در پانزدهم خرداد ۱۳۸۵ |

اتپور؛ بی‌خشونتی برای سرنگونی دیکتاتور

 اتپور (Otpor) کلمه‌ای صربی به معنای مقاومت است، اما جنبش بی‌خشونت جوانان صرب علیه دیکتاتوری اسلوبودان میلوسویچ بدان مفهومی جهانی و جدید داد. 10 اکتبر 1998 تعدادی از دانشجویان بازمانده اعتراضات سال‌های 1996 و 1997 گروه اتپور را تأسیس کردند تا محملی برای مبارزه جدیدشان باشد. آنها مشت گره خورده سیاه در زمینه سفید را به عنوان نماد خود انتخاب کردند که در اصل هجویه‌ای بود بر مشت سرخ‌رنگ نماد حزب قدیمی بلشویک و تصویر مورد علاقه میلوسویچ. این دانشجویان دانشگاه بلگراد می‌دانستند مبارزه با قدرتی که چندین برابر آنها تسلیحات نظامی در اختیار دارد، تنها با شیوه‌های بی‌خشونت امکان دارد، خواسته‌های اولیه خود را حول تغییر قوانین دانشگاهی تصویب شده دوره میلوسویچ متمرکز کردند. طبق قانون جدید دانشگاه‌های اصلی کشور صربستان در اختیار دولت این کشور قرار می‌گرفت و آزادی خود را از دست می‌داد.

 از سايت بدون مرز


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ب.اکستریمنتالیست در چهاردهم خرداد ۱۳۸۵ |
 وطن...

ای زمين!

زباله دان مردان وزنان بی شناسنامه...

سادیسم و کنترل ...

اینجا کشوری ست بی نام...

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ب.اکستریمنتالیست در چهاردهم خرداد ۱۳۸۵ |